Contact Us

Design products are the result of creative meetings between refugees, local designers and craftsmen, who jointly craft products in workshops, cafes, kitchens and gardens. The products combine the great variety of the individuals’ personal creative expression, the richness of the local cultural heritage, the various techniques and ways of work. During the creative process personal contacts are created, new co-operations emerge and new acquaintances are formed.

///

Izdelek je plod ustvarjalnih srečanj beguncev, lokalnih oblikovalcev in rokodelcev, ki v  delavnicah, kavarnah, kuhinjah in na vrtovih skupaj ustvarjajo rokodelske izdelke. Izdelki združujejo raznolikost osebnega ustvarjalnega izraza posameznikov, bogastvo lokalne kulturne dediščine, različnih tehnik in načinov dela. Ob ustvarjanju se razvijajo osebni stiki, nova poznanstva in sodelovanja.

 

Please complete the form below

Name *
Name